Cursus "Koorstemvorming" ter plaatse in de eigen parochie

INHOUD
Er wordt aandacht gegeven aan houding, adem, resonans, articulatie, intonatie en koorvorming afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. In een persoonlijke instructie van de koorleider komt de voortgang van het door de zangpedagoog ingezette proces van stemvorming aan de orde. Er is geen examen aan deze cursus verbonden.

HOE?
De afdeling Pastorale Dienstverlening fungeert als bemiddelende instantie bij deze cursus. Het brengt koren die deze vorming wensen in contact met een zangpedagoog (m/v) uit de eigen regio. De zangpedagogen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en hun affiniteit met r.-k. kerkkoren en hun specifieke vragen en problemen. Zo zullen zij zich steeds aanpassen aan de koorsoort die zij begeleiden.

FINANCIËN
Het aantal bijeenkomsten en de financiële afwikkeling regelt het koor zelf met de docent(e). Afhankelijk van de duur van de bijeenkomsten moet men per bijeenkomst rekenen op een bedrag van € 115,00 incl. voorbereidingstijd en reiskosten van de docent. In de regel worden de kosten verdeeld onder het deelnemende koor en de parochie. Aangeraden wordt om minimaal twee bijeenkomsten te organiseren om enig effect te sorteren. Een regelmatige vorming (tweemaal per jaar) of een langere cursus van bijvoorbeeld vijf of meer bijeenkomsten leveren vanzelfsprekend meer rendement op.

  • Hits: 2655

Kerkmuziekopleidingen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

Tel:  010-2815184
Mob: 06-36145694

m.schaap@bisdomrotterdam.nl