Cursuslocaties

Kerk van de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam-Zuid, tel. 010-483 08 11, www.emmausgangers.net
In de Emmaüsgangers vinden alle lessen van alle cursussen plaats en geeft Arie Hoek een aantal orgellessen.

Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam-West. www.paradijskerk.okkn.nl.
In de Paradijskerk geeft Wouter Blacquière orgellessen.
 
Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR  Rotterdam. www.pauluskerkrotterdam.nl
In de Pauluskerk geeft Aart de Kort orgellessen

Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305, 3121 HK  Rotterdam
In de kathedraal geeft Arie Hoek een aantal orgellessen.

 

(Op de locatie-adressen kan je géén informatie over de cursussen worden ingewonnen.)

  • Hits: 5579

Kerkmuziekopleidingen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

Tel:  010-2815184
Mob: 06-36145694

m.schaap@bisdomrotterdam.nl