Algemene informatie

CURSUSSEIZOEN 2020 - 2021

 Datumschema cursusseizoen 2020 2021

 
AANMELDING
Aanmelden schriftelijk via m.schaap@bisdomrotterdam.nl of telefonisch op 010-281.51.84 tot kort voor aanvang van een betreffende cursus o.v.v. volledige adresgegevens en een duidelijke schriftelijke bevestiging van aanmelding.

DEELCERTIFICATEN
Inschrijving voor het volgen van afzonderlijke vakken uit de orgel- en/of dirigentenopleiding is mogelijk voor musici met hiaten in hun opleiding.
Na examinering worden deelcertificaten uitgegeven.

AANVANG
De data van alle bijeenkomsten staan in het cursussen- en dataschema hierboven.
De cursussen vinden altijd doorgang!
 
CURSUSLOCATIES
Met uitzondering van de cursussen op aanvraag (vinden plaats in de eigen parochiekerk) vinden alle cursussen plaats in de kerk van de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67 te Rotterdam-Zuid www.emmausgangers.net
Orgelcursussen vinden plaats op andere leslocaties in de omgeving van de hoofdlocatie
(Op de locatie-adressen kan géén informatie over de cursussen worden ingewonnen!)

FINANCIËN
In de regel zal de parochie geheel of gedeeltelijk de kosten voor het cursusgeld voor haar rekening nemen.
Uw inschrijving voor een cursus betreft het gehele cursusseizoen, inclusief (indien van toepassing) afsluitende examens.
Bij voortijdige beëindiging van een cursus is men het volledige cursusgeld verschuldigd voor het betreffende cursusseizoen.
Mocht u onverhoopt niet aan de cursus kunnen deelnemen waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de eerste bijeenkomst te melden.
De cursusprijzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Na uw aanmelding en na aanvang van de cursussen ontvangt u een acceptgiro. Cursusgelden worden in een keer in rekening gebracht. Bij uitzondering is gespreide betaling mogelijk.

TOELATINGSEISEN
Tijdens de eerste cursusbijeenkomst(en) worden de kandidaten (indien noodzakelijk en van toepassing) op de genoemde toelatingseisen getoetst.

GETUIGSCHRIFTEN en CERTIFICATEN
Indien een cursus met goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt u een getuigschrift inclusief een cijferlijst.
Indien een cursus niet wordt afgesloten met een examen, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.
Een certificaat wordt alleen uitgereikt indien de deelnemer minimaal 80% van de cursus heeft gevolgd.
Bij de examens Kerkmusicus III is een kerkelijk gecommitteerde namens de RK-Kerk aanwezig.

DOCENTENTEAM
Koordirectie en cantorcursus: Hans van der Toorn en Marc Schaap
Orgel: Wouter Blacquière, Arie Hoek en Aart de Kort
Liturgie: Richard Bot
Zang en stemvorming: Astrid de Klerk
 
Alle docenten hebben hun eigen cursisten- of studentengroep.
Alle andere lessen (zoals theorie, solfège, gregoriaans enz.) worden over het docententeam verdeeld.

INLICHTINGEN
Marc Schaap
medewerker kerkmuziek, afdeling Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
tel. 010-281.51.84
e-mail: m.schaap@bisdomrotterdam.nl
De folder kerkmuziek kunt u ook vinden op:
www.nsgv.nl (kies onder 'afdelingen' → Rotterdam → cursussen en opleidingen)

  • Hits: 10177

Kerkmuziekopleidingen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

Tel:  010-2815184
Mob: 06-36145694

m.schaap@bisdomrotterdam.nl